Elektrische installaties en renovaties
 

Wanneer u gaat (ver)bouwen, dient u met heel wat zaken rekening te houden. Bij een nieuwbouw zal er volledige elektrische bekabeling moeten worden voorzien, tezamen met een gereglementeerde voedingskast. Bij een verbouwing kan het nuttig tot noodzakelijk zijn de huidige staat van uw elektrische installatie na te gaan. Hieruit kan blijken dat uw voedingskast en/of bekabeling moet vernieuwd worden.
Verder dient u de woning steeds te voorzien van veilige en gereglementeerde verlichting, stopcontacten en schakelaars, waarin diverse erkende fabrikanten u een zeer ruim gamma aanbieden. Zo ruim soms, dat u het bos niet meer door de bomen kunt zien. In dergelijk gevallen kan een gespecialiseerd verdeler als M&L Innovations u de nodige bijstand leveren, informeren, adviseren tot materialen leveren.
Voor meer informatie, advies en een vrijblijvende offerte, aarzel niet en contacteer ons.

 
 
Bekabeling nieuwbouw:

De bekabeling of bedrading lijkt voor vele bouwers zo evident, dat men er vaak niet bij stilstaat dat dit de drager en dus overbrenger is van de elektrische signalen doorheen de volledige woning. De kwaliteit van de bekabeling is dus belangrijk. Er bestaan essentiële verschillen in de kwaliteit van bekabeling, dus bezuinig niet te snel op dit onderdeel.

Een weetje omtrent kabels: de kalibermaat van kabels noemt men in de volksmond "carré". Geschreven staat dit meestal vermeld in mm² en wordt soms nog wel eens genoteerd als een getal met een klein vierkantje rechtsboven. Dus wanneer u in de winkel op zoek gaat een kabel van 2,5 carré, moet je op zoek gaan naar de kabel met vermelding 2,5 mm²

Bij het kiezen van de juiste kalibermaat, dient u 3 zaken in het achterhoofd te houden:

  1. De kalibermaten zijn bij wet vastgelegd, rekening houdend met tal van installatiefactoren.
  2. Wees niet te snel om zonder achtergrondkennis zelf bedrading te voorzien. Hierbij komt heel wat meer kijken dan men op het eerste zicht zou vermoeden, zeker als het gaat over sfeerverlichting, automatisatie, domotica en high end toepassingen. Een slecht gekozen of fout geplaatste kabel kan veel leed en gevaren met zich mee brengen. Het kan oorzaak zijn van brandgevaar maar ook eenvoudig ervoor zorgen dat een 'duur' systeem alles behalve naar wens werkt.
  3. Naderhand nog professionele hulp inroepen om dergelijke fouten recht te zetten kan een gepeperde rekening worden. Onze raad: Laat u niet vangen en tijdig begeleiden.

Belangrijk: wanneer de elektriciteit regelmatig uitvalt, mag je niet zomaar een zekering veranderen omdat het zekeringstype ondermeer door de kabel bepaald is. Wanneer je toch een zekering vervangt, respecteer dan het aanwezige type om risico’s en problemen te vermijden. Bent u er toch van overtuigd dat een verzwaring noodzakelijk is, laat dit dan over aan een vakman, dewelke uw bekabeling kan doormeten. Eveneens de nodige aardingaansluitingen, de overduidelijke geel/groene draden, zijn wettelijk bepaald en dienen dus ook gerespecteerd te worden.

Het is praktisch onmogelijk om bij offertes een correcte prijs te geven van de bekabeling, omdat deze goederen de koperkoers volgen. Hierdoor schommelen de aan- en verkoopprijzen bijna dagelijks.


 
Bekabeling renovatie:

Bij de aankoop van een oudere woning denkt men nog al te vaak dat de aanwezige bekabeling nog in goede staat is. Bekabeling kan echter sneller sleet vertonen dan zichtbaar is.

Vroeger waren de normeringen omtrent bekabeling ook heel anders dan heden. Vandaag constateren we dat bekabeling van heel wat betere isolatie is voorzien dan vroeger, en dus ook veel veiliger is.
Wanneer u twijfelt over de veiligheid van uw bekabeling, kan u altijd beroep doen op M&L Innovations. Wij zullen dan de huidige staat opmeten en u de beste raad meegeven.

Om bij een renovatie op breek- en kapwerken voor nieuwe bekabeling te besparen, kan u altijd opteren voor RF (Radio Frequentie) of draadloos schakelmateriaal.


 
Aardeverbinding:
 
 
Voedingskasten nieuwbouw & renovatie:

De voedingskast of ook wel zekeringskast genoemd, is het hart van uw woning. Wanneer u hierop bespaart of er zich gebreken vertonen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw woning.

Voorbeeld:
Een woonst is voorzien van een buitenlamp aan de zijkant voor verlichting van de oprit. Het gezin heeft bespaard op zijn voedingskast en heeft alle lampen van de woonst op 1 lijn aangesloten, dus op 1 zekering. Dit is wettelijk toegestaan en kostenbesparend. Op een bepaalde dag is er onweer met ontzettende slagregen, net op die zijkant van de woonst waar de buitenlamp is bevestigd. Er komt water in de lamp en dit veroorzaakt een kortsluiting. Rechtstreeks gevolg van deze kortsluiting is dat er in de volledige woonst geen licht meer is en er is ook geen onmiddellijke oplossing zonder vakkundige ingreep.
Wanneer dit gezin niet had bespaard op zijn voedingskast en de lampen over verschillende lijnen had aangesloten, dan was enkel de buitenlamp buiten werking door de plaatselijke kortsluiting. De andere lampen in huis hadden geen hinder ondervonden.

Bij renovaties moet je er zeker rekening mee houden dat er vroeger een totaal andere, minder strenge wetgeving bestond omtrent voedingskasten. De kwaliteit van uw voedingskasten is van levensbelang. Wanneer u dus opteert voor een uitbreiding en verbetering van uw voedingskast, zal dit in eerste instantie een meerkost zijn, maar op langere termijn is het veiliger en besparend. Denk maar eens aan de kosten en mentale lasten die u bespaart blijven door kortsluitingen, brand en andere te voorkomen.

Uiteindelijk dien je altijd rekening te houden met de plaatsing van de nodige differentieelschakelaars, ook wel persoonsbeveiligende hoofdschakelaar genoemd. Deze zal automatisch uitschakelen wanneer er zich een storing op het net voordoet om zo uw persoon te beveiligen. Denk hier maar aan kleine kinderen die wat graag met hun kleine vingertjes in stopcontacten prutsen of een defect snoer van een toestel dat u vastneemt. De aarding van de toestellen in uw woning is enkel maar doeltreffend in combinatie met de nodige differentieels of simpelweg: de aarding beschermt tegen de 1ste schok, de differentieel voorkomt de 2de.


 
Verlichting:

Dat licht een emotionele inpakt heeft op mensen is al langer bewezen. Denk maar gewoon eens aan uw eigen gevoel bij een zonnige zomer of een grijze winter. Eenzelfde effect kan worden bekomen met verlichting in gebouwen en de tijd van één centraal lampje is stilaan voorbij.
Verlichting van een ruimte moet worden afgestemd op de activiteiten in die ruimte, wat moet er worden bekomen,... wilt u een gemoedelijke sfeer scheppen, moet u goed en schaduwloos kunnen zien op een bepaalde plek, wil u er opgewekt en creatief kunnen werken of eerder kunnen wegdromen? Het zijn maar enkele voorbeelden die de keuze van verlichting bepalen en misschien heeft een ruimte wel meerdere functies.
Toch is kiezen van de juiste verlichting voor iedereen anders, maar van even groot belang. Het is immers de bedoeling dat u al deze ruimtes in uw gebouw en woning optimaal verlicht. Uiteraard dient ook rekening te worden gehouden met de decoratieve trends en persoonlijke smaak.

TIP: Reserveer voldoende budget voor verlichting !!

Er bestaat een bijna onbeperkte keuze in verlichtingsmogelijkheden, direct of indirect, soorten armaturen en bijpassende types lampen. Zo zijn er verlichtingsarmaturen op de markt voor onder meer gloeilampen, halogeenlampen, TL-lampen, spaarlampen, LED-lampen, gasontlading, e.a.
Al deze mogelijkheden vinden een gecombineerde toepassing naar goede basisverlichting, werkverlichting en/of sfeerverlichting.

 
Gloeilamp Halogeenlamp TL lamp Spaarlamp LED lamp
 
De soorten verlichting:


1. Basisverlichting

Dit is de minimale verlichtingssterkte die u in uw woning nodig heeft. Ze dient als doorgangsverlichting en vraagt een gelijkmatige verspreiding. Een goede basisverlichting bevordert niet alleen de veiligheid, maar voorkomt ook sterke lichtcontrasten, die aanleiding kunnen geven tot vermoeidheid.
Jammer genoeg houdt het in vele woningen hierbij op en missen de bewoners vaak het levendige gevoel van het gebouw als thuishaven. Typerend is daarbij het massaal opduiken van staanlampen, tafellampen, schakelaars op onbereikbare plaatsen en andere hulpmiddeltjes.


2. Werkverlichting

Een goede werkverlichting voorziet enerzijds het basislicht binnen de concentratiezone en anderzijds dient deze functioneel te zijn. Een bureau, studeerkamer, keuken, hobbyruimte of uw luie leesstoel vragen een verschillende, doch geconcentreerde verlichting. Hoe preciezer het werk, hoe groter de nodige lichtsterkte op het werkvlak.
Schaduwvorming door werkverlichting moet tot het absolute minimum worden beperkt en liefs volledig vermeden. Met een goede werkverlichting voelt u zich actiever, maakt u minder fouten en bent u minder snel vermoeid.


3. Sfeerverlichting

In onze woning doen we uiteraard meer dan doorlopen en werken. We willen er graag ook rust vinden, bekomen van een lange dag of het gewoon ’s avonds eens gezellig maken,... dan is sfeerverlichting een must. Sfeerverlichting hoeft lang niet zo sterk te zijn en is vaak een onderdeel van de basisverlichting. Er kan worden gewerkt met dimmers op de basisverlichting en deze zo omschakelen naar sfeerverlichting.


4. Indicatieverlichting

Met indicatieverlichting kan een lichtspeling worden gemaakt vanuit zowel werk- als sfeerverlichting. Wat het uiteindelijke doel ook is, met indicatieverlichting kan een onbewust voelbare sfeerelement in een ruimte worden geplaatst.
Enerzijds kan u met indicatieverlichting de aandacht vestigen op bepaalde elementen in het gebouw zonder onmiddellijk alle aandacht op te eisen of af te leiden. Denk bvb aan dat mooie schilderij op de achtergrond dat u iedere bezoeker wil laten zien zonder hen ernaar toe te bewegen of de kleine looplichtjes langs de trap die verhoogd gevoel van veiligheid geven.
Anderzijds kan het net wel de bedoeling zijn de aandacht te trekken en mensen onbewust met het spel van licht in een bepaalde richting te loodsen. Deze techniek is iets minder toepasselijk in woningen, maar in commerciële ruimtes met vele uitgestalde producten is deze techniek niet te ontzien.

 
Het belang van een lichtstudie:

Lichtstudies hebben zeker een bewezen nut. Vooral bij belichten van complexe bouwvormen, specifieke oppervlakken of een te behalen lichtfunctie. Ook in geval van te garanderen lichtsterkte voor werkruimtes is zulke studie toch wel noodzakelijk. Een lichtstudie is een vernuftig computerprogramma waarmee virtueel de effecten van verlichting kunnen worden gesimuleerd en berekend. Afhankelijk van het project kunnen lichtstudies best een aardige som geld kosten.
Voor de eerder doorsnee ruimtes en woningen worden lichtstudies vaak overroepen en zijn meer een commerciële verkoopsterm geworden. Een vakman met kennis ter zake kan in dit laatste immers al bijna met zekerheid een gepaste oplossing aanbieden op basis van de ruimte, functionaliteit, uw noden, budget en behoefte.

M&L Innovations voorziet in eerste plaats de nodige expertise vanuit verstandhouding met onze partners, wat meestal voldoende is. Mochten er toch simulaties nodig blijken voor een bepaald doel of ruimte dan kan M&L Innovations hierover een beknopte lichtstudie voor u maken. Voor grotere en veeleisende lichtinstallaties delen wij onze kennis en vraag van de klant met fabrikanten en leveranciers. Samen met hen wordt dan de meest optimale lichtstudie voor u uitgewerkt, waarbij zelfs rekening wordt gehouden met de eigenschappen van gewenste armaturen.

Voorbeeld van een lichtstudie: effect op zwarte tegels

 
3D virtual view door M&L Innovations     As Build door M&L Innovations
 
De juiste verlichting kiezen:

Een korte blik in ons verlichtingsassortiment maakt onmiddellijk duidelijk dat er een immens groot aanbod op de markt is, zo uitgebreid soms dat u het bos door de bomen niet meer ziet.
De grootste misvatting is vooral dat u met één bepaald lamptype (vnl. led of spaarlampen) perfect aan alle lichtbehoeften kan voorzien. Ook de hype rond ecologisch denken zorgt vaak voor misleiding. Nemen we een voorbeeld van LED installeren op een gastentoilet, dan zal deze investering aan de huidige meerprijs ruim 10 jaar nodig hebben om zichzelf terug te verdienen, aangenomen dat de vaak beloofde levensduur correct wordt behaald. In dit voorbeeld is sensortechniek veel efficiënter.
U kan zich hierin best laten bijstaan door vakmensen als M&L Innovations, wij kunnen met inzicht van uw noden en behoeften een gepaste advies geven om samen met u tot een pasklare oplossing te komen voor uw leef- en/of werkruimte, rekening houdend met uw voorkeuren en budget. Aan de hand van deze gegevens zullen wij u verder op weg helpen in het zoeken naar de gepaste oplossing.

U heeft zich geïnformeerd bij een lichtspeciaalzaak, dus u kent al de perfecte oplossing? Dit is absoluut een stap in de juiste richting, maar ook niet altijd voldoende. Waar vele medewezrkers van een speciaalzaak u vooral bijstaan in de keuze volgens hun producten in verlichting gaat een installatiespecialist als M&L Innovations nog een stapje verder. Wij houden uiteraard rekening met de verlichting op zich, maar denken steeds verder over mogelijke bediening, dimming, kabeltype, warmteafleiding, mogelijke problemen bij plaatsing, enz.

 
De 'onzichtbare' sturing achter het licht:
De beste resultaten bekom je door aangepaste, vaak gemengde lichtgroepen in een ruimte te voorzien. Zeker bij sfeersturing is een gecombineerd samengaan van lichten en dimmers onvermijdelijk. Het is uiteindelijk die specifieke samenhorigheid die een sfeer bepaalt.
Traditioneel uitgevoerd wordt de bedienen al gauw een heel gedoe met veel knopjes en schakelaars en het bekomen van de juiste sfeer blijft natte vingerwerk. Goede sfeersturing en Home Control lost dit voor u op, zulke installatie stelt met 1 druk op de knop een hele ruimte anders in, van functioneel naar gezellig, enz.
Achter goed licht schuilt meestal veel meer dan de lampen die we zien.
 


Alternatieven voor gloeilampen
:
Eind 2008 stelde de Europee Commissie voor om stapgewijs de gloeilampen, die onvoldoende efficiënt zijn, uit de handel te nemen. Zo zullen vanaf 2016 nog enkel fluocompactlampen (FCL), LED-verlichting en halogeenlampen van energieklasse B verkrijgbaar zijn.
Toch blijven er rond deze verkoopstop evenals de vooropgestelde alternatieve lampen nog vragen bestaan, met name over de kwaliteit en mogelijke gezondheidsproblemen. Onder onze pagina 'wetgeving' geven wij alvast een extra toelichting.

Wij adviseren onze klanten bij het kiezen van verlichtingarmaturen voortaan de nodige aandacht te spenderen aan het toegepaste lamptype. Een foute keuze maken owv de lamp is echter niet mogelijk. Er zijn inmiddels voldoende alternatieven op de markt om de gloeilampen te vervangen. Wij noteren alvast enkel bijkomende richtlijnen om een betere keuze te maken inzake LED, TL-lampen, spaarlampen en halogenen.
Wanneer u in bestaande installatie met dimming werkt, blijft het raadzaam u vooraf voldoende te informeren alvorens lampen te vervangen.


 
Stopcontacten:

De enige verplichting bij stopcontacten is dat deze bij nieuwbouw en totaalrenovatie voorzien moeten zijn van een aarding. Dit is wettelijk bepaald en moet zeer goed worden nagekeken bij de aankoop van een oudere woning, omdat deze vaak nog voorzien zijn van stopcontacten zonder aarding. Dankzij de aarding zal stroom van defecte toestellen wegvloeien en elektroschokken voorkomen bij aanraking.
Bij woningen (bj. voor 1981) en opfrisrenovaties bestaan aangepaste regels waaraan moet worden voldaan indien bekabeling niet is geoptimaliseerd of gecorrigeerd. Ook hier is het AREI de leidende draad of doet u beroep op vakmensen als M&L Innovations.

De keuze van stopcontacten is afhankelijk van de voorkeur en prijsklasse van de klant. Er is een zeer ruime keuze op de markt. Fabrikanten bieden stopcontacten aan in zowel in- als opbouwmaterialen. Ook kan je opteren om je stopcontacten in groep of ieder afzonderlijk aan te sluiten.

 
Inbouw stopcontact Opbouw stopcontact
By Niko By Niko
 

Denk als klant goed na over de functionele plaatsing van stopcontacten. Evenmin mag dit willekeurig gebeuren, deze zijn wettelijk bepaald. Deze wettelijke bepalingen kunt u terugvinden in hetAREI.

Voldoende en goed gesplaatste stopcontacten kunnen uw comfort aanzienlijk verhogen zodat u die afzichtelijke verlengkabels en stekkerblokken achterwege kan laten.

Met Home Controle worden meestal enkele gestuurde stopcontacten in de woning verwerkt. Dit wil zeggen dat ze kunnen worden aangestuurd en dus ook de toestellen hierop aangesloten. In het kader van veiligheid en energiebewust bouwen is dit zeker zinvol en meestal voordeliger dan steeds een meerprijs te betalen voor 'intelligente' toestellen met ingebouwde timerfuncties.
Denk bijvoorbeeld even aan de kofiezet die 30 min na verlaten van de woning zichzelf uitzet, de staanlamp op het bureau die uitspringt als u gaat slapen of de frietketel die uitschakelt bij langere afwezigheid en denk zo maar verder.


 
Schakelaars:

De keuze in schakelaars is afhankelijk van de voorkeur van de klant. De prijs van het schakelmateriaal hangt af van de kwaliteit. Hoe hoger de prijs, des te meer schakelingen je met die betreffende schakelaar kunt maken en hoe beter deze afgewerkt zijn. Vaak is de afwerking van het schakelmateriaal de doorslaggevende factor.
Je kan kiezen voor eenvoudige drukknoppen, dimmerschakelaars, een schakelaar voor 1 lamp of voor een groep lampen, LCD-bedieniing, etc.

 
Drukknop Dimmerschakelaar LCD bediening
By Berker By Niko By Qbus
 

Ook schakelmateriaal is verkrijgbaar in op- en inbouwmateriaal en kan afhankelijk van de wens van de klant geplaatst worden in groep of afzonderlijk. Ook voor de plaatsing van schakelaars dient u rekening te houden met de wettelijke bepalingen volgens het AREI.


 
Elektrische dossiers:
M&L Innovations voorziet haar klanten bij iedere nieuwe installatie of grote wijziging van een elektrisch dossier. Zulk dossier is wettelijk verplicht en dient te worden voorgelegd bij de keuring van uw elektrische installatie door een erkend organisme.

In deze dossiers voorziet M&L Innovations standaard volgende onderdelen:
- Situatieplan
- Eendraadsschema
- Samenstelling zekeringkast
- Bordschema i.g.v. domotica installaties
- Specifieke functionaliteiten van het systeem


Dankzij de informatie in dit dossier, kunnen bij problemen snel en gemakkelijk de eventuele oorzaken worden gezocht. Ook zal iedere bekwame eletrotechnieker automatisch en direct een zicht hebben op de algehele situatie.

Hieronder geven wij een voorbeeld van een plaatsingsontwerp zoals in samenspraak door M&L Innovations kan worden uitgewerkt. Op deze manier kunnen wij vooraf een duidelijk beeld vormen over de besproken uitvoering en bijsturen waar gewenst, alvorens de werken te starten.
Zeker voor totaalrenovaties en nieuwbouwprojecten verzorgen wij geheel de elektrische dossiers en bijhorende ontwerpen, zonder tussenkomst van een architectenbureau.

 
By M&L Innovations
 

Velen zien de noodzaak van een elektrisch dossier heel beperkt in, maar het is een gegeven waarmee u best rekening houdt. Het is trouwens nodig tot bekomen van een geldig keuringsattest.
Naar de toekomst toe zal de wetgeving omtrent dit elektrisch dossier toenemen, en kunnen verzekeringsaatschappijen hier op beroepen igv verwante schadegevallen.


 
Tijd voor vernieuwing, de alarmsignalen

Hieronder geven we u enkele voorbeelden aan de hand van foto's die tot ieders verbeelding spreken. Het vraagt weinig uitleg om duidelijk te stellen hier alle elektrische veiligheid op het spel staat en vernieuwing zich opdringt.
Komt een van deze foto's u bekent voor, dan is het de hoogste tijd voor actie. Beroep op onze vakkennis om een geschikte oplossing te bekomen.